Helpcenter

Domein verwijzen naar Procurios CMS

Gewijzigd op

Om een domein te laten verwijzen naar je Procurios website, dien je het domein effectief te activeren door de DNS records aan te passen. In dit artikel leggen we je uit wat DNS records zijn, en hoe je een hoofd- of subdomein kunt doorverwijzen naar ons.

Wil je een stap voor stap handleiden van hoe je een domein toevoegt aan je implementatie? Lees dan eerst meer over Domein toevoegen aan je implementatie.

Wat is DNS?

Het Domain Name System (DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat op het internet gebruikt wordt om namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd.

Met andere woorden: het zorgt ervoor dat als jij naar een website surft, je terecht komt bij de juiste server.

DNS-record toevoegen

de DNS records stel je in op de plek waar je domein in beheer is. Vaak biedt de hosting partij hiervoor een online beheer-scherm aan waarin je dit kunt regelen. Als dat niet beschikbaar is kun je daarvoor contact opnemen met de hosting partij zelf.

Wordt je domein beheerd door Procurios? Dan regelen wij onderstaande voor je. Neem dan even contact met ons op via een ticket.

Een DNS-record verwijst van een (sub)domein naar de url van je klantomgeving binnen Procurios. Je maakt dit aan op de DNS van je domein.
Er zijn verschillende soorten DNS-records. Hieronder lees je welke je toepast in welke situatie. In het domeinbeheer van je eigen Procurios Platform kun je ook stap voor stap welke situatie bij jou van toepassing is.

Lees meer over DNS-records instellen.

Hou er rekening mee dat je de TTL van de DNS-records ruim op tijd (minimaal de lengte van de huidige TTL) omlaag zet naar 5 minuten. Dit om te zorgen dat als de DNS-records worden aangepast voor go-live van de website, het maximaal 5 minuten duurt vooraleer de website live is. 

Dikwijls hebben DNS-records een TTL van bijvoorbeeld 24 uur en dan duurt het dus ook 24 uur alvorens wijzigingen zichtbaar zijn.

Hoofddomein doorverwijzen

Als je volledige website binnen Procurios CMS is gemaakt moet je hoofddomein in zijn geheel doorverwijzen naar je Procurios klantomgeving. Dit doe je bij voorkeur met een ANAME- of ALIAS-record. Dat ziet er als volgt uit.

Domain type Target  (Verwijst naar)
domein.com ANAME jouw_omgeving.procurios.cloud
domein.com ALIAS jouw_omgeving.procurios.cloud

 Als ANAME- of ALIAS-records niet door de DNS wordt ondersteunt kun je een A-record gebruiken die rechtstreeks verwijst naar ons ip-adres.

Domain Type Target (verwijst naar)
domein.com
A 213.193.247.32

Voor de variant www.domein.com voeg je een CNAME-record toe. Zie hieronder bij Subdomein doorverwijzen.

Subdomein doorverwijzen

Als een subdomein moet worden doorverwezen naar Procurios CMS. Dan voeg je een CNAME-record toe aan je DNS. Het CNAME-record krijgt deze formulering:

Domain
Type
Target (verwijst naar)
subdomein.domein.com
CNAME
jouw_omgeving.procurios.cloud

www.domein.com is ook een subdomein en voeg je op dezelfde wijze toe!

Andere voorbeelden van subdomeinen zijn:

Domain Type
Target (verwijst naar)
doneeronline.domein.com
CNAME jouw_omgeving.procurios.cloud
iframe.domein.com
CNAME jouw_omgeving.procurios.cloud

Lees meer over CNAME en ANAME-records: https://en.wikipedia.org/wiki/CNAME_record#ANAME_record

Vorige Artikel Domein toevoegen aan je implementatie
Volgende Artikel Domein doorsturen
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op