Helpcenter

Stornering(en)

Aangepast

Wanneer incasso opdrachten gestorneerd worden kan dat verschillende redenen hebben. Je vindt een overzicht van de redenen hieronder. In de kolom punten staat aangegeven hoeveel punten de storno-reden oplevert.

Waar kan ik de storno's inzien?

Je ziet een overzicht van de gestorneerde transacties terug in het transactie overzicht van een transactie bestand. De ingelezen transactie-bestanden vind je onder Finance > Bank Transactions. Wanneer je op een specifiek bestand klikt kun je filteren op Debet of Credit. Wanneer je filtert op Debet vind je alle gestorneerde transacties. Wanneer je op een specifieke transactie doorklikt kan je ook de "Reden van terugboeking" inzien.

Automatisch intrekken Toezeggingen

Wanneer een toezegging 3 of meer punten heeft gekregen dan zal de toezegging automatisch worden ingetrokken. Wanneer een incasso opdracht bij een toezegging lukt wordt het punten aantal gereset.

Voorbeelden:

Een toezegging heeft drie keer achtereen stornocode "(AM04) Onvoldoende saldo" gekregen. De toezegging zal automatisch ingetrokken worden.

Een toezegging heeft twee keer stornocode "(AM04) Onvoldoende saldo" gekregen vervolgens is een incasso gelukt en daarna heeft de toezegging weer stornocode "(AM04) Onvoldoende saldo" gekregen. De toezegging blijft actief omdat na de succesvolle incasso het puntenaantal gereset is.

Stornocode(s)

Per incassant kun je punten toekennen aan een stornocode. Deze instellingen vind je onder "Incasso's" (/direct_debet)

Storno code Reden Punten
AC01
IBAN onjuist of niet bekend
3
AC04
Rekeninghouder heeft rekening gesloten
3
AC06
Rekening is geblokkeerd voor incasso
3
AC13
Deze rekening kan niet gebruikt worden voor zakelijke incasso
3
AG01
Debetrekening is geen betaalrekening
3
AG02
Het transactie type is niet juist
3
AM04
Onvoldoende saldo
1
AM05
Duplicaat
3
BE01
Naam van debiteur komt niet overeen met naam van de rekeninghouder
3
BE04
Adres van crediteur niet opgegeven of incorrect
3
BE05
IncassantID onjuist
3
CNOR
Bank van de crediteur is niet geregistreeerd in CSM onder de opgegeven BIC
3
DNOR Bank van de debiteur is niet geregistreeerd in CSM onder de opgegeven BIC
3
FF01
Transactie code incorrect
3
FF05
Incasso type incorrect
3
FOCR
Terugboeking n.a.v. een annuleer verzoek
3
MD01
Ongeldige machtiging
3
MD02
Machtiging of deel van de gegevens van de machtiging is niet correct geregistreerd bij de debet bank
3
MD06
Debiteur maakt gebruik van recht op terugboeking (8 weken termijn)
1
MD07
Debiteur overleden
3
MS02
Debiteur weigert deze incassotransactie
1
MS03
Reden is niet gespecificeerd, betreft meestal onvoldoende saldo.
1
RC01
Incorrecte BIC
3
RR01
Transactie voldoet niet aan wettelijke eisen
3
RR02
Naam en adres van debiteur zijn niet of niet volledig opgegeven maar zijn verplicht door wettelijke eisen
3
RR03
Naam en adres van crediteur zijn niet of niet volledig opgegeven maar zijn verplicht door wettelijke eisen
3
RR04
Transactie voldoet niet aan wettelijke eisen
3
SL01
Afkeuring gevolg van specifieke dienst van de debet bank aan de debiteur.
3
TM01
Bestand ontvangen na sluitingstijd
3
Vorige Artikel Wanneer wordt de incasso voor een donatie uitgevoerd?
Volgende Artikel Stornering(en)
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op