Helpcenter

Producten importeren

Aangepast

Opgelet: een foutieve import kan leiden tot dataverlies op uw producten. Lees deze handleiding grondig door voordat je een import gaat uitvoeren. Neem bij twijfel contact met ons op.

Tip: Microsoft Excel kan in sommige gevallen niet goed overweg met CSV bestanden. Een (gratis) alternatief is LibreOffice (website).

Mogelijkheden van de module

Met de import functie importeer en update je producten in de webshop via een CSV bestand.

Wat wordt er ondersteund?

 • Standaard producten en varianten
 • Alle velden inclusief meertaligheid

Bestandsopbouw

Het CSV bestand dat je kan importeren moet voldoen aan volgende vereisten:

 • Karakterencoding: UTF-8 of iso-8859-1 karakterencoding
 • Kolomscheidingsteken: , (komma) of ; (puntkomma)
 • Waardescheidingsteken: , (komma) of ; (puntkomma)

In één bestand kan je zowel producten aanmaken, als bestaande producten bijwerken.

Algemeen

Tip: Zie Referenties in de module voor meer informatie met betrekking tot de productvelden.

 • De eerste rij van elke kolom moet de 'Systeemnaam' van het veld bevatten
 • Het artikelnummer moet uniek zijn in het systeem (ook over verschillende webshops heen).
 • Categorieën: hiermee kan je een product koppelen aan één of meerdere categorieën. De eerste categorie wordt ingesteld als de primaire categorie. De ID's van een categorie moeten hier gebruikt worden
 • Vertaalbare velden zijn voorzien van een suffix _taalcode (bijvoorbeeld: omschrijving_nl en omschrijving_en)
 • Prijs: . (punt) en , (komma) kunnen als decimaal scheidingsteken gebruikt worden. Het aantal toegelaten decimalen wordt bepaald door de configuratie van de webshop
 • Btw percentage: getal ingeven zonder "%". Het btw percentage moet reeds bestaan

Bij het opbouwen van het CSV bestand moet je rekening houden met een aantal zaken, naargelang de situatie.

Producten aanmaken

 • Verplichte velden moet je minimaal opnemen in je bestand. Zie 'Veld omschrijvingen' in de module voor meer informatie
 • Alle velden kan je achteraf wijzigen, behalve het artikelnummer

Producten bijwerken

Om producten bij te werken neem je minimaal het artikelnummer op in je bestand. Op basis van deze unieke referentie worden de producten bijgewerkt.

 • Velden die je niet opneemt, worden niet bijgewerkt of leeggemaakt. Uitzondering zijn de meertalige velden. Hier moet je steeds elke taalvariant  opnemen indien je zo'n veld gaat bijwerken
 • Velden die je opneemt in je bestand, maar leeg laat, die zullen leeggemaakt worden in de webshop. Een verplicht veld kan je niet leegmaken

Importeren

Het is mogelijk om een product import / update uit te voeren in testmodus. Hiermee controleer je een CSV bestand op fouten. Eventuele fouten kan je dan eerst corrigeren alvorens de import effectief uit te voeren.

Importeren
Vorige Artikel Producten exporteren
Volgende Artikel Product opzoeken in de backend
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op