Helpcenter

Lijst met metrieken voor reporting/dashboard

Gewijzigd op

Hier vind je een lijst met metrieken per app. Afhankelijk of de betreffende app actief is jouw klantomgeving zijn er metrieken beschikbaar voor:

Abonnementen

Onderscheid tussen abonnementen en contractanten (abonnees). Een contractant kan verschillende abonnementen hebben gehad in een periode (maand<>jaar vv.)

 • Aantal abonnementen actief
  Het aantal actieve abonnementen.
 • Aantal abonnementen gestart
  Het aantal abonnementen met een startdatum.
 • Aantal abonnementen opgezegd
  Het aantal abonnementen met een opzegdatum.
 • Aantal contractanten gestopt
  Het aantal unieke contractanten voor wie er één of meer abonnementen zijn opgezegd.
 • Aantal contractanten nieuw
  Het aantal unieke contractanten voor wie er één of meer abonnementen zijn gestart.
 • Gefactureerd bedrag
  Het bedrag dat is gefactureerd voor abonnementen.
 • Gefactureerd bedrag prognose
  Het verwachte bedrag dat wordt gefactureerd voor abonnementen, op basis van de huidige abonnementen.

Automatische incasso

 • Aantal gelukte opdrachten
  Het aantal automatische incasso opdrachten die succesvol zijn geïncasseerd, op de incassodatum.
 • Aantal mislukte opdrachten
  Het aantal automatische incasso opdrachten die niet zijn geïncasseerd omdat ze door de bank of de debiteur werden geweigerd, op de incassodatum.

Bijeenkomsten

 • Bijeenkomst registraties
  Het totaal aantal registraties voor alle bijeenkomsten.

Contactmomenten

 • Contactmomentontvangers
  Het aantal relaties dat een contactmoment heeft.

Facturatie

 • Aantal facturen
  Het totaal aantal open en betaalde facturen.
 • Betaald bedrag
  Het totaalbedrag dat is betaald via facturen.
 • Gefactureerd bedrag
  Het totaalbedrag dat is gefactureerd via facturen.

Fondsenwerving

 • Aantal donateurs (toezegging en betaald)
  Het aantal unieke donateurs.
 • Aantal donaties (daadwerkelijk betaald)
  Het totaal aantal donaties.
 • Aantal toezeggingen
  Het aantal periodieke toezeggingen met een startdatum.
 • Aantal toezeggingen gestopt
  Het aantal periodieke toezeggingen met een einddatum.
 • Aantal toezeggingen verloop
 • Het verschil tussen gestarte en beëindigde periodieke toezeggingen.
 • Gedoneerd bedrag (daadwerkelijk betaald)
  Het totaalbedrag van alle donaties opgeteld.
 • Gemiddeld donatiebedrag (daadwerkelijk betaald)
  Het gemiddelde bedrag van alle donaties.
 • Toegezegd bedrag (wel toezegging, niet betaald)
  Het jaarbedrag van alle periodieke toezeggingen met een startdatum.
 • Toegezegd bedrag prognose 1
  Het verwachte bedrag aan donaties, gebaseerd op periodieke en eenmalige toezeggingen, exclusief de toezeggingen die stoppen in de gekozen periode.
 • Toegezegd bedrag stopt
  Het jaarbedrag van alle periodieke toezeggingen met een einddatum.

Historie en log

 • Aantal nieuwe relaties
  Het aantal nieuw aangemaakte relaties.

Lidmaatschappen & organisaties

 • Lidmaatschappen verloop
  Het verschil tussen het aantal gestarte en beëindigde lidmaatschappen.
 • Nieuwe lidmaatschappen
  Het aantal gestarte lidmaatschappen.

 

1) Fondsenwerving > Toezegging prognose

Terugkerende toezeggingen zijn exclusief de toezeggingen die stoppen in die maand. Stopt de toezegging voor een incasso, dan telt deze dus niet mee.

De prognose zoals die door Fundraising berekend wordt klopt nét niet. De prognose zoals die door deze module gedaan wordt klopt. Het verschil zit 'm in het wel of niet meetellen van toezeggingen die aflopen voor de volgende keer dat ze geïncasseerd kunnen worden, en dan met name toezeggingen die aflopen in de maand waarin ze geïncasseerd zouden worden, maar vóór de Direct Debit Day of Month.

Vorige Artikel Dashboard inrichten stap voor stap
Volgende Artikel Doorklikken naar onderliggende brondata
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op