Helpcenter

Producten exporteren

Gewijzigd op

Met de export functie exporteer je producten uit één of meerdere categorieën naar een CSV bestand. De product export functionaliteit maakt onderdeel uit van de product import module.

Je kan hierbij volgende opties instellen voor het formaat van het bestand:

  • Karakterencodering: UTF-8 of iso-8859-1
  • Kolomscheidingsteken: , (komma) of ; (puntkomma)
  • Waardescheidingsteken: , (komma) of ; (puntkomma)

Het waardescheidingsteken is het teken dat binnen een kolom velden die meerdere waarden bevatten van elkaar scheidt. Dit kan niet hetzelfde zijn als het kolomscheidingsteken.

Vorige Artikel Een groot aantal productafbeeldingen toevoegen of vervangen
Volgende Artikel Producten weergeven op pagina's buiten de webshop
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op