Helpcenter

Producten exporteren

Aangepast

Met de export functie exporteer je producten uit één of meerdere categorieën naar een CSV bestand. De product export functionaliteit maakt onderdeel uit van de product import module.

Je kan hierbij volgende opties instellen voor het formaat van het bestand:

  • Karakterencodering: UTF-8 of iso-8859-1
  • Kolomscheidingsteken: , (komma) of ; (puntkomma)
  • Waardescheidingsteken: , (komma) of ; (puntkomma)

Het waardescheidingsteken is het teken dat binnen een kolom velden die meerdere waarden bevatten van elkaar scheidt. Dit kan niet hetzelfde zijn als het kolomscheidingsteken.

Vorige Artikel Melding 'bestelling met betalingsverplichting' activeren
Volgende Artikel Producten importeren
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op