Helpcenter

Getting started met Communities

Gewijzigd op

Wat is Communities

Met het product Communities breng je de doelgroep(en) van jouw organisatie online samen. Je stimuleert de interactie tussen betrokkenen. Een community is een van de manieren om mensen écht te verbinden aan je organisatie of merk. #BuildEngagement.

Bij de ontwikkeling van Communities gaan we uit van de waarden: Persoonlijk, transparant, veilig en geïntegreerd.

Doelgroep segmenteren

Een community is een omgeving die je publiceert via je website (CMS). Een community is dus visueel geïntegreerd met de rest van je website.  Binnen een community stel je de mogelijkheden voor deelnemers in. Denk aan keuze in berichttypen,  filtermogelijkheden, e.d.
Je maakt in principe alleen meerdere Communities aan als je een hele andere doelgroep met een andere beleving (Layout en mogelijkheden) wilt benaderen. Denk aan een interne community (een besloten omgeving waar alleen medewerkers informatie met elkaar delen) en een community voor je achterban (een omgeving waar een breder publiek toegang heeft om onderwerpen aangaande jouw merk of organisatie te bespreken).

Binnen een community kun je meerdere kanalen aanmaken. Kanalen zijn gericht op segmentaties van de deelnemers aan een Community. Met Kanalen kun je onderscheid maken tussen specifieke thema's of onderwerpen, waardoor je kunt toespitsen op behoeften/interesses van een specifieke groep mensen binnen je Community. Dit gebeurt binnen dus de context (layout en mogelijkheden) van een en dezelfde Community.

Integratie binnen Procurios Platform

De inrichting van een community raakt meerdere producten binnen het Procurios platform: 

  • CRM: Voor het aanmelden van relaties die de community gebruiken en voor het creëren van relatie lijsten tbv toegang tot de community
  • Community: de motor achter de interactie tussen community gebruikers
  • CMS: de plek om de community te publiceren, openbaar, besloten of op een intranet.
  • Mobiele App: (optioneel) app om de community op een mobiel device te ontsluiten

Voorbereiding voor het opzetten van een community

Zorg dat je vooraf een plan hebt met wat je met een community wil gaan doen. Lees hier meer over in deze whitepaper. Binnen dat plan heb je ook al 1 of meerdere doelgroepen bepaald en of de community enkel binnen de organisatie (intranet) moet komen, of openbaar moet zijn voor bijvoorbeeld leden. Beide is ook mogelijk. Dan richt je meerdere communities in.

Naast het bepalen van de doelgroep(en) is het nadenken over de inrichting belangrijk. Je kan binnen een community per gesegmenteerde groep een kanaal instellen. En bovendien, over de kanalen heen, met labels (filters) werken.

Als je deze informatie hebt kun je binnen het CRM een doelgroep bepalen.

Volgende Artikel Publiek van je Community vaststellen
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op