Helpcenter

Toeslagen- en kortingsregels voor abonnementen

Gewijzigd op

Zijn er op jouw leden/abonnees kortingen of toeslagen van toepassing? Dan zijn die binnen Memberships vast te stellen middels (abonnements)regels. Deze korting/toeslag wordt toegepast bovenop de prijs die binnen de inrichting van het Abonnementstype is vastgesteld.

Het gebruik van abonnementsregels

Abonnementsregels geven aan onder welke voorwaarden een bepaalde regel toegepast moet worden op een factuur. Een aantal voorbeelden van toepassingen van abonnementsregels:

- Een Relatie die lidmaatschap A al heeft, krijgt 50% korting op de abonnementsprijs van lidmaatschap B.

- Een Relatie die niet met automatische incasso betaalt, moet een kleine toeslag betalen van 3,50 euro.

- Relaties die wél met automatische incasso betalen krijgen 2 euro korting.

Een nieuwe regel toevoegen

 • Ga naar Memberships > Abonnementen > [betreffende administratie; indien van toepassing] > Instellingen > Regels 
 • Klik  op Regel toevoegen.

Stel de gewenste eigenschappen in

Zoals eigenlijk altijd belangrijk is: geef de regel een specifieke Titel die aangeeft waar de regel voor bedoeld is. Dus niet 'Korting 10%', maar 'Korting voor lidmaatschap ouder dan 10 jaar'. Daarmee is het voor jezelf of voor een collega op een later moment duidelijker wat het doel is van de regel.

Stel de gewenste eigenschappen in en klik op 'Opslaan'. 

Na het aanmaken van de regel is deze onmiddellijk actief en wordt deze toegepast bij het genereren van de facturen.

Korting / toeslag

Geef aan of de regel een korting of toeslag betreft en of dit, in geval van een korting, een percentage of een vast bedrag is.

Een kortingsregels mag het totaalbedrag van een abonnementsfactuur nooit onder € 0,- brengen. Daarom geldt dat als er meerdere kortingsregels van toepassing dat:

 • alleen het hoogste kortingspercentage wordt toegepast
 • en alle kortingen met een vast bedrag worden toegepast, totdat het bedrag € 0,- is.

Doelgroep

Bij de Doelgroep geef je aan:

 • op wie de regel van toepassing is. De debiteur (de betaler) van het abonnement of de contractant
 • op welke specifieke debiteuren of contractanten de regel van toepassing is; individuele personen of een relatielijst

Voorwaarden

Onder Voorwaarden geef je aan:

 • op welke abonnementstypen de regel van toepassing is
 • of de regel alleen toegepast moet worden bij incasseerbare abonnementen of juist niet. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor het stimuleren voor het afgeven van een incasso-machtiging, omdat dat gunstig is voor jouw bedrijfsvoering.
 • of de regel wordt toegepast bij een minimum en/of maximum aantal actieve abonnementen

Voorbeeld
Het ‘maximum aantal’ kun je bijvoorbeeld toepassen in de volgende situatie:

Een organisatie betaalt abonnementen van diens medewerkers. Er geldt bij het abonnement, bij een afname van 3 tot en met 5 abonnementen, een kortingsregeling voor de organisatie van 10%. En een korting van 20% bij 6 of meer abonnementen.

Je kunt dan twee regels instellen: 

 1. 10% korting bij een minimum drempelwaarde van 3 en een maximum van 5
 2. 20% korting bij een minimum van 6

Als er een minimum/maximum aantal abonnementen is ingesteld, dan moet je ook aangeven of de regel moet worden toegepast op:

 • alleen de abonnementen die binnen het bereik van het minimum en maximum vallen.
 • alle abonnementen, als het totale aantal binnen het bereik van het minimum en maximum vallen.

Voorbeeld
Uitgaande van de 10% kortingsregel die hierboven beschreven is.

Als een relatie (bijv. een betalende organisatie) 4 abonnementen heeft dan wordt de korting als volgt toegepast:

 • opt. 1: Toepassen op abonnementen binnen bereik
  • 1e en 2e abonnementen hebben vol tarief, want deze liggen buiten het bereik van het minimum en maximum aantal
  • 3e en 4e abonnementen hebben 10% korting, want deze liggen binnen het bereik van het min. en max. aantal
 • opt. 2: Toepassen op alle abonnementen
  • 1e, 2e, 3e én 4e abonnement hebben 10% korting, want het totale aantal abonnementen ligt binnen het bereik van het min. en max. aantal.

Facturatie

Ten slotte geef je onder Facturatie aan of de regel met de abonnementsprijs moet worden verrekend (er wordt dan slechts één bedrag op de factuur gezet) óf dat de korting/toeslag een afzonderlijke regel op de factuur moet worden.

Vorige Artikel Betaaluitnodigingen downloaden als csv-bestand
Volgende Artikel Voor verschillende startdata verschillende prijzen rekenen
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op