Helpcenter

Abonnementstype toevoegen

Gewijzigd op

Je hebt een nieuwe vorm van lidmaatschap geïntroduceerd voor jouw vereniging. Je start met een proefabonnement op het magazine dat inmiddels veel meer dan 'slechts' een donateursmagazine is geworden. Of je gaat voor het eerst alle vormen van lidmaatschap toevoegen aan je Procurios-implementatie. Dan wordt het tijd om een nieuw abonnementstype toe te voegen en in te stellen.

Binnen het platform van Procurios zijn er uitgebreide mogelijkheden om abonnementen naar jouw eigen smaak in te richten. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit zelf kunt doen.

Wil je zeker zijn van wat je doet? Onze implementatieconsultants denken graag met je mee over de optimale inrichting van jouw abonnementen. Met behulp van automatische prijsberekeningen, kortingsregels en instellingen voor de eerste abonnementsperiode maak je het beheer van abonnementen reuze gemakkelijk. Doordat je samen met onze consultant goed nadenkt over de inrichting, bespaar je jezelf en je collega's later veel tijd omdat het Procurios-platform voor je gaat werken. Neem contact op met je accountmanager of vraag via onze portal de expertise van een consultant aan.

Abonnementstype toevoegen

Om een nieuw abonnementstype toe te voegen ga je naar Memberships > Instellingen > Abonnementstypen. Klik vervolgens met je rechtermuisknop op het product waaraan je het abonnementstype wil toevoegen en klik op 'Abonnementstype toevoegen'.

Abonnementstype toevoegen

Eigenschappen instellen

Nadat je hebt geklikt op 'Abonnementstype toevoegen' opent er een pop-up waarin je de eigenschappen van het abonnement kunt instellen. Klik op de sectienaam voor een toelichting per sectie:

Algemene eigenschappen

Onder de sectie Algemeen vind je algemene eigenschappen van het abonnementstype, zoals de titel en aan welk product je abonnementstype gekoppeld is. Ook kun je hier aangeven of het een betaald abonnement betreft (met facturen of betaalkenmerken) of een gratis abonnement (zonder facturen of betaalkenmerk).

Met het veld 'Titel op website' bereid je het abonnementstype voor op de plaatsing van registratieformulieren om het abonnement direct af te nemen vanaf je website. Je leest hier meer over in dit artikel.

Schermafbeelding van de algemene instellingen voor een abonnementstype
Looptijd (abonnementsduur)

Bij de sectie Looptijd geef je de eigenschappen op die betrekking hebben op de abonnementsduur en de opties rondom verloop en verlenging.

Wordt een abonnement verlengd op basis van een betaalverzoek in plaats van een factuur? Dan zet je 'Verleng abonnement na iedere periode' niet aan. Zodra er een betaling binnenkomt wordt het abonnement verlengd.

Je kunt een abonnement automatisch omzetten naar een ander type tijdens het verlengen. Dat is handig als je bijvoorbeeld werkt met een proefabonnement.

Heb je een abonnement dat op een vaste datum start? Dan kun je ervoor kiezen om vanaf een bepaalde datum standaard een extra periode aan de reguliere looptijd van het abonnement toe te voegen.

Bijvoorbeeld: Je abonnement loopt standaard 12 maanden, van 1 januari t/m 31 december, maar iemand sluit een nieuw abonnement af in december. Het voelt wellicht dan een beetje onlogisch om in december een factuur te sturen voor de laatste maand en in januari opnieuw een factuur voor het gehele jaar. Door het toevoegen van een eerste looptijd krijgt de nieuwe abonnee direct een factuur over het resterende bedrag van het lopende jaar én het volledige bedrag van het volgende jaar.

Prijs

Hier kun je eigenschappen van de prijs opgeven. Deze sectie is alleen actief als je hebt aangegeven dat het abonnement facturabel is.

 1. Prijs ingesteld bij
  Hier stel je in hoe de prijs van dit type abonnement bepaald wordt.

  Dit zijn de opties:
  • Abonnementstype: De prijs geldt voor alle abonnementen en kan nooit afwijken.
  • Abonnement (individueel): Bij het opvoeren van een nieuw abonnement mag worden afgeweken van de standaard prijs.
  • Prijsberekening: Hier kun je een eigen prijsberekening kiezen, bijvoorbeeld op basis van een staffel
   (Deze stel je in via Memberships > Instellingen > Berekening prijs)

 2. Bereken prijs per

  Kies hier of je wilt dat altijd de volledige periode wordt gefactureerd of dat de prijs naar rato wordt berekend voor het resterende deel van de abonnementsperiode.

 3. Normale prijs

  Hier vul je in wat de standaardprijs is van het type abonnement. Ook wanneer de abonnementsprijs bij het abonnement is in te stellen, kun je hier iets invullen, zodat je de prijs bij het toevoegen van een nieuw abonnement alleen bij uitzonderingssituaties hoeft aan te passen.

 4. Type eerste periode prijs

  Hier stel je in wat er moet gebeuren met abonnementen die halverwege een lopende abonnementperiode starten.
  • Hanteer je een vaste prijs voor deze eerste periode? Dan krijg je een extra veld in beeld om de prijs in te stellen. (Zie schermafbeelding hierboven.)
  • Moet de prijs berekend worden op basis van de startdatum van het abonnement? Door 'Prijs op basis van startdatum' te selecteren krijg je extra velden te zien om percentages van de normale prijs te hanteren afhankelijk van de startdatum van het abonnement.

   Je hebt bijvoorbeeld een magazine dat drie keer per jaar uitkomt. In februari, juli en november. Start het abonnement in maart? Dan betaalt de nieuwe abonnee nog maar 66% van de jaarkosten van het abonnement. Start het abonnement in augustus? Dan betaalt de nieuwe abonnee nog maar 33% van de jaarkosten van het abonnement.
Facturatie

In deze sectie stel je de eigenschappen van facturatie in. Deze sectie is alleen actief als je hebt aangegeven dat het abonnement facturabel is.

Er zijn drie methodes om een abonnement te factureren:

 1. Variabel: de vervaldatum van het abonnement wordt berekend op basis van de ingestelde Looptijd vanaf de Startdatum. De periode is altijd gelijk aan de looptijd.
 2. Vaste datum: de vervaldatum van het abonnement wordt ingesteld op de eerstvolgende Vaste datum die is ingesteld. De periode is kleiner of gelijk aan de Looptijd.
 3. Vaste datum (verlengd): de vervaldatum van het abonnement wordt ingesteld op de eerstvolgende Vaste datum plus een volledige eerste periode zoals ingesteld bij de Looptijd. De periode is groter dan de looptijd.

Onder 'Factuurregel tekst' bepaal je hoe de tekst voor de factuurregel moet luiden. Boven het tekstkader is uitgelegd welke tokens (variabelen) je hierbij kunt gebruiken en hoe de standaard tekst is opgebouwd in geval je dit veld leeg laat.

Standaard wordt alleen het eerste referentieveld (%ref) op de factuur getoond. Wil je ook Referentie 2 en ~3 gebruiken, plaats dan de tokens %ref, %ref2, en %ref3 in dit veld, bijvoorbeeld:

%ref, %ref2, %ref3

of onder elkaar:

%ref
%ref2
%ref3

Meer over referentievelden lees je verderop in dit artikel door de onderstaande sectie uit te klappen.

Referentievelden

Per abonnementstype zijn er drie referentievelden die je kan gebruiken om extra informatie van behorend bij een abonnement te bewaren.

Deze info kan je vervolgens gebruiken bij de factuurregel, zie sectie hierboven.

In het onderstaande voorbeeld zie je dat de eerste referentie het PO-nummer is.

Titels van referentievelden

Dit ziet er dan zo uit bij het toevoegen van een abonnement:

Toevoegen abonnement

Standaard staan de referentievelden uit. Wil je ze aanzetten? Dat kan je doen via Memberships > Instellingen > Algemeen. Onder het kopje 'Algemene instellingen' zie je een veld 'Ondersteun factuurreferenties voor abonnementen'. Nadat je deze aanvinkt en de instellingen hebt opgeslagen zie je de referentievelden bij het toevoegen van abonnementen en abonnementstypen.

Instellingen: referentievelden aanzetten

Abonnementstype kopiëren

Het kan natuurlijk voorkomen dat je meerdere abonnementstypen hebt waarbij een groot gedeelte van de gegevens identiek is aan een reeds aangemaakt abonnementstype. Ga hiervoor naar het abonnementstype dat de meeste overeenkomsten heeft met je nieuw aan te maken abonnementstype. Klik met je rechtermuisknop op het abonnementstype in de lijst en klik op 'Abonnementstype kopiëren'.

Vervolgens krijg je dan een nieuw scherm waarbij je de titel kan aanpassen en de overige gegevens welke benodigd zijn het inregelen van je nieuwe abonnementstype. Hierdoor hoef je alleen nog maar dat aan te passen wat afwijkt ten opzichte van het oorspronkelijke abonnementstype.

Nu je een abonnementstype hebt toegevoegd, kun je een abonnent gaan toevoegen. Hier lees je hoe je dit doet.

Vorige Artikel Abonnementsstructuur beheren
Volgende Artikel Abonnementen toevoegen en opzeggen
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op