Helpcenter

Abonnementstype toevoegen

Aangepast

Dit artikel beschrijft hoe je een abonnementstype toevoegt.

Abonnementstype toevoegen

Ga naar Memberships > Instellingen > Categorie├źn & Typen.
Selecteer het product waaraan je het abonnementstype wil toevoegen en klik op Abonnementstype toevoegen.

Abonnementstype toevoegen

Eigenschappen - Algemeen

Onder de sectie Algemeen vind je algemene eigenschappen van het abonnementstype, zoals de titel en aan welk product je abonnementstype gekoppeld is.

Eigenschappen - Looptijd

Bij de sectie Looptijd geef je de eigenschappen op die betrekking hebben op de looptijd van het abonnement en de facturatie.

Wordt een abonnement verlengd op basis van een betaalverzoek in plaats van een factuur? Dan zet je 'Verleng abonnement na iedere periode' niet aan. Zodra er een betaling binnenkomt wordt het abonnement verlengd.

Je kunt een abonnement automatisch omzetten naar een ander type tijdens het verlengen. Dat is handig als je bijvoorbeeld werkt met een proefabonnement.

Eigenschappen - Prijs

Hier kun je eigenschappen van de prijs opgeven. Deze sectie is alleen actief als je hebt aangegeven dat het abonnement facturabel is.

 1. Prijs ingesteld bij
  • Abonnementstype: De prijs geldt voor alle abonnementen en kan nooit afwijken.
  • Abonnement (variabele prijs): Bij het opvoeren van een nieuw abonnement mag worden afgeweken van de standaard prijs.
  • Prijsberekening: Hier kun je een eigen prijsberekening kiezen (deze stel je in via Memberships > Instellingen > Berekening prijs)
 2. Bereken prijs per .. : kies hier of je wilt dat altijd de volledige periode wordt gefactureerd of dat de prijs naar rato wordt berekend voor het resterende deel van de abonnementsperiode.

Eigenschappen: Facturatie

In deze sectie stel je de eigenschappen van facturatie in. Deze sectie is alleen actief als je hebt aangegeven dat het abonnement facturabel is.

Er zijn drie methodes om een abonnement te factureren:

 1. Variabel: de vervaldatum van het abonnement wordt berekend op basis van de ingestelde Looptijd vanaf de Start Datum. De periode is altijd gelijk aan de looptijd
 2. Vaste datum: de vervaldatum van het abonnement wordt ingesteld op de eerstvolgende Vaste datum die is ingesteld. De periode is kleiner of gelijk aan de Looptijd
 3. Vaste datum (verlengd): de vervaldatum van het abonnement wordt ingesteld op de eerstvolgende Vaste datum plus een volledige periode zoals ingesteld bij de Looptijd. De periode is groter dan de looptijd

Factuurregel tekst

Hier bepaal je hoe de tekst voor de factuurregel moet luiden. Boven het tekstkader is uitgelegd welke tokens (variabelen) je hierbij kunt gebruiken en hoe de standaard tekst is opgebouwd in geval je dit veld leeg laat.

Standaard wordt alleen het eerste referentieveld (%ref) op de factuur getoond. Wil je ook Referentie 2 en ~3 gebruiken, plaats dan de tokens %ref, %ref2, en %ref3 in dit veld, bijvoorbeeld:

%ref, %ref2, %ref3

of onder elkaar:

%ref
%ref2
%ref3

Zie hieronder ook: Eigenschappen: Referentievelden

Eigenschappen: Referentievelden

Per abonnementstype zijn er drie referentievelden die je kan gebruiken om extra informatie van behorend bij een abonnement te bewaren.

Deze info kan je vervolgens gebruiken bij de factuurregel (%ref, %ref2, %ref3).

Voorbeeld configuratie:

Titels van referentievelden

Dit ziet er dan zo uit bij het toevoegen van een abonnement:

Toevoegen abonnement

Standaard staan de referentievelden uit. Wil je ze aanzetten? Dat kan je doen via Memberships > Instellingen > Instellingen. Onder het kopje 'Algemeen' zie je een vinkje waarmee je referentievelden aanzet. Vergeet niet onderaan het scherm op 'Opslaan' te klikken.

Instellingen: referentievelden aanzetten

Nu je een abonnementstype hebt toegevoegd, kun je een abonnent gaan toevoegen. Hier lees je hoe je dit doet.

Vorige Artikel Abonnementsstructuur beheren
Volgende Artikel Abonnementen toevoegen en opzeggen
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op