Helpcenter

Direct Mail Campagne met gepersonaliseerde QR-code voor online donatie (Best practice)

Gewijzigd op

Dit artikel is relevant wanneer je m.b.v. Mailmerge de mailing zelf wilt gaan printen en/of een kopie van elke gepersonaliseerde brief apart wilt vastleggen als contactmoment bij de betreffende relatie. 

ECHTER: de functionaliteit om een url om te zetten in een QR-afbeelding, is op dit moment nog niet beschikbaar.

Wanneer je het samenvoegen, printen en versturen van gepersonaliseerde Donatiebrieven uitbesteed aan een drukkerij of verzendhuis, vind je in het artikel Betalingskenmerken én QR-code aanmaken voor gepersonaliseerde donatiebrief een stappenplan voor het genereren van het databestand.

Direct Mail Campagne

Als fondsenwervende organisatie is het belangrijk om je campagne-doelgroepen op een passende manier te benaderen. Eén van de manieren daarvoor is direct mail. Het is bij het opzetten van je direct mail campagne belangrijk om te zorgen dat het moment van doneren zo gemakkelijk mogelijk verloopt: geen onnodige obstakels voor een gemotiveerde donateur!

Een heel goede manier om de lezer van je wervingsbrief direct in actie te laten komen is door het gebruik van een QR-code. Een QR-code kan bijvoorbeeld met een mobieltje gescand worden waardoor je direct op een betaalpagina terecht komt.

Het Procurios Platform biedt mogelijkheden om een direct mail en online betaalpagina's op te zetten. Sinds de release van november 2019 is het ook mogelijk om een gepersonaliseerde QR-code te laten afdrukken op je direct mail brief. Het effect van de QR-code is vergelijkbaar met de oude vertrouwde Acceptgiro met een betalingskenmerk. Je weet precies wie er heeft gegeven en wat de aanleiding was.

In dit artikel lees je hoe je een dergelijke Direct Mail-campagne van A tot Z kunt opzetten.  

Heb je je campagne al gepland en nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een gepersonaliseerde QR-code?  Geen zorgen!  

Deze functionaliteit is eenvoudig aan je geplande campagne toe te voegen.

QR-code

Een QR-code lijkt voor veel mensen een technisch hoogstandje. De techniek is inmiddels zo ingeburgerd dat het toepassen er van niet ingewikkeld is. Voor jou als fundraiser is het vooral belangrijk te weten wat het doet. 

Denk eens aan de werking van een magnetron. Ik weet zelf niet precies hoe zo'n apparaat precies functioneert, maar ik  weet wél wat het doet: het warmt mijn eten op. En ik kan het apparaat bedienen zonder dat ik de techniek begrijp. Zo is het ook met een QR-code.

In feite is de inhoud van een QR-code een stukje tekst dat vertaald is naar een zwart-wit blokje. Wat hiervoor meestal gebruikt wordt is een url van een webpagina. Een QR-scanner kan dit zwart-wit blokje terugvertalen naar de oorspronkelijke url-tekst en zorgen dat een gebruiker op de juiste webpagina terecht komt. Dat is de reden waarom een QR-code in een direct mail zo handig is. De donateur hoeft de url niet te onthouden of over te typen, maar kan de (gecodeerde) url simpelweg scannen.

Kortom:

 1.  Een ontvanger leest de direct mail en besluit om te doneren.
 2.  Via de mobiele telefoon wordt de QR-code gescand die in de brief is afgedrukt.
 3.  De betaalpagina waar de url naar verwijst wordt geopend, waarna de online donatie verder afgewikkeld kan worden.

Mits er een gepersonaliseerde QR-code is gegenereert, hoeft de donateur geen persoonsgegevens in te vullen maar wordt de betaling direct bij diens naam in het CRM geregistreerd.  Tevens is te zien hoe succesvol deze direct mail-campagne is. 

Verderop in dit artikel gaan we verder in op hoe je deze QR-code creëert.

Engagement

Een van de belangrijkste onderdelen van fondsenwerven is dat je achteraf kunt meten of specifieke acties binnen je Campagne succesvol waren. Wat is de opbrengst van je direct mail? Deze direct mail is één van de uitingen binnen een campagne. Elke 'uiting' noemen wij een Actie. 

Ook de Actie ligt vast in de gepersonaliseerde QR-code. Je kunt precies meten hoeveel donaties zijn binnengekomen n.a.v. je direct mail.

 • Maak een Campagne aan binnen product Engagement 
 • Maak vervolgens een Actie en koppel die aan de Campagne

Ook al is je campagne gevoelsmatig klein, het is altijd waardevol de opbrengsten per Actie in de richten. Het product Engagement binnen het Procurios Platform is daar een ideale tooling voor.

Nog niet helemaal duidelijk hoe Campagnes en Acties zich precies tot elkaar verhouden binnen Procurios? Lees hier verder: Wat zijn Thema's, Campagnes en Acties?

Donatieformulier

De lezer van de direct mail brief zal na het scannen van de QR-code op een donatieformulier terecht komen. Hieronder gaan we in op enkele belangrijke keuzes bij het inrichten van dit donatieformulier die de beleving en het succes van je direct mail-Actie positief zullen beïnvloeden.

 • Maak binnen CMS in een verborgen webpagina. Nieuwe klantomgevingen worden opgeleverd met een standaard categorie 'Verborgen pagina's'. Als je die niet hebt kun je die zelf alsnog maken. Lees meer over Zichtbaarheid pagina's beheren
 • Maak binnen deze pagina een artikel van het type 'Doneer via betalingskenmerk'
 • In dit artikel richt je de inhoud van je betaalformulier in, zoals toegestane bedragen, betaalmethode, titel van de bevestigingsknop en een succespagina

Geef suggesties voor donatiebedragen

Als je de doelgroep van de direct mail goed segmenteert kun je een inschatting maken over de hoogte van het gekozen donatiebedrag. Aan een donateur die je nog niet zo goed 'kent' geef je een betaalsuggestie voor een klein bedrag. Als een donateur al vaker een donatie van een paar tientjes heeft gegeven kun je nu ook een donatiesuggestie in die orde van grote geven. Let op: te hoge bedrag-suggesties verhogen de drempel om te doneren, en kan ervoor zorgen dat minder mensen een bedrag doneren.

 • Bedenk voor elke gesegmenteerde doelgroep welke donatiebedragen je wilt voorstellen
 • Richt in het artikel 'Doneer via betalingskenmerk' de toegestane waarden in
 • Selecteer één van de waarden als 'standaard waarde'. Deze zal automatisch geselecteerd zijn bij openen van het donatieformulier

Voeg een toelichting toe

Op de pagina waar nu je donatieformulier staat kun je een extra artikel toevoegen met daarin een toelichting over bijvoorbeeld de campagne, het doel van je donatie of een 'call to action'.

Lees meer over Hoe plaats ik een artikel op een webpagina?

Mailmerge-bestand aanmaken

 • Maak een sjabloon-document voor het maken van een Mailmerge. Voeg hierin een veld voor de 'URL voor een online doneren' toe. Als je ook een betalingskenmerk toe wilt voegen aan je Mailmerge, zorg dan dat je sjabloon hier een veld voor bevat. 
 • Upload het sjabloon in MailMerge in Procurios Platform.

Als je nog geen Relatielijst(en) of Selectie(s) klaar hebt staan waarin je (gesegmenteerde) doelgroep(en) staan kun je die nu in CRM aanmaken.

 • Vanuit een Relatielijst of Selectie kies je de optie 'Mailmerge maken'
 • Selecteer het betreffende Fonds en Actie
 • Kies als 'Type betalingskenmerk' de optie 'Acceptgiro met herkenningspunten' (relatie ID en actiecode)
 • Selecteer bij 'Online donatiepagina' de pagina met donatieformulier die je hierboven hebt aangemaakt

Indien er in je sjabloon geen veld voor 'betalingskenmerk' aanwezig is, kun je bij het kopje 'Extra instellingen' geen fonds kiezen.

 • Kies tot slot 'Download brondata' en download een csv-bestand

In dit verzendbestand is een gepersonaliseerde url opgenomen. Het verzendhuis kan deze url 'vertalen' naar een QR-code en deze op de brief printen. Geef aan op welke plek en in welk formaat de QR-code moet worden geprint. De eerste keer dat je dit doet is moet je hier wellicht iets meer doorlooptijd voor rekenen om dit goed met elkaar af te stemmen.

Een paar aandachtspunten bij dit proces:

 • Test altijd de QR-code in de proefdrukken
 • Zorg voor voldoende contrast tussen de geprinte kleur en de achtergrondkleur

Verzenden en afwachten

Als je direct mail is verzonden kun je weinig anders meer doen dan afwachten tot de donatie gaan binnenstromen. Deze tijd kun je natuurlijk prima gebruiken om je volgende direct mail voor de bereiden.  ;-)

Succes

Vorige Artikel Maak doneren makkelijk (Best practice)
Volgende Artikel Betalingskenmerken én QR-code aanmaken voor gepersonaliseerde donatiebrief (how to)
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op