Helpcenter

De gevolgen van jouw acties vastleggen

Gewijzigd op

Leidt jouw weblogbericht tot een nieuw lidmaatschap van je vereniging? Of heeft het juist een boos telefoontje tot gevolg? Door Acties in te richten in het Procurios platform, kun je dit beter meten. In dit artikel laten we je zien hoe je acties kunt beheren/aanmaken en hoe je de gevolgen van deze acties kunt vastleggen. Meer informatie over Engagement (met een praktisch voorbeeld) vind je hier.

Acties beheren

Je beheert acties binnen Engagement. Ga naar Engagement > Acties om alle acties te zien. Acties zijn verbonden aan een campagne en optioneel aan een thema, wervingskanaal. De acties die je hier toevoegt, gebruik je vervolgens op andere plekken in het Procurios Platform om de effecten ervan te monitoren.

De voorbeelden die we gebruiken in dit formulier horen bij de acties en campagnes van een fictieve organisatie Zoo Lion Foundation. Bekijk ook een voorbeeld van de manier waarop deze campagne is opgebouwd.

Nieuwe actie toevoegen

Om een nieuwe actie toe te voegen, ga je naar Engagement > Acties en klik je op 'Nieuwe Actie'. Er verschijnt nu een nieuw scherm waarin je een omschrijving en campagne opgeeft. De andere opties, zoals het wervingskanaal, het thema en de boekhoudcode, zijn optioneel.

Een schermafbeelding van het venster dat verschijnt als je op Nieuwe Actie klikt bij Engagement in het Procurios Platform

Handelingen koppelen aan een actie

Aan elke handeling die bij je campagne hoort, koppel je een actie. Daardoor weet het systeem welke handeling bij welke campagne hoort. Bijvoorbeeld: een mailing die je uitstuurt is een handeling, en daaraan koppel je een bepaalde actie (bijvoorbeeld E-mailnieuwsbrief februari).

Screenshot van het koppelen van een Actie aan een mailing

Na het versturen van deze mailing, weet je welke doelgroep via welke actie is benaderd. Dit kun je bijvoorbeeld terugzien op de relatiekaart in het CRM.

Gevolgen van een handeling

De handelingen die je uitvoert binnen je campagne, hebben als doel iets in beweging te zetten. Deze gevolgen kunnen gewenst zijn, maar kunnen ook ongewenst zijn voor de organisatie. Het doel is om inzicht te krijgen in de resultaten van elke handeling. Daarom registreer je bij elk gevolg de actie die aan de oorsprong ligt.

Enkele voorbeelden van mogelijke gevolgen van een handeling:

Een telefoontje (contactmoment) met een vraag

Je hebt zojuist je mailing verstuurd naar de achterban van jouw organisatie. Eén van jouw relaties heeft daardoor wat vragen gekregen en belt daarom naar de supportafdeling van jouw vereniging of goede doel. De supportmedewerker legt dit vast op de relatiekaart van de betreffende relatie door een contactmoment toe te voegen.

Beëindiging toezegging maandelijkse donatie

Oei, jouw e-mailnieuwsbrief viel niet helemaal goed bij één van je relaties of viel toevallig samen met het moment dat iemand zijn of haar donaties in heroverweging nam. Bij het beëindigen van de toezegging selecteer je de Actie die tot de opzegging leidde.

In het voorbeeld hieronder zie je dat Piet Bakker naar aanleiding van een donatieknop op de homepage is gestart met doneren aan jouw goede doel. Onder Actie die tot opzegging leidde is de e-mailnieuwsbrief geselecteerd die tot gevolg had dat hij zijn toezegging stopzet.

Screenshot van het wijzigen van een toezegging voor een donatie

Een donatie van € 100,-

Goed nieuws. Albertine Brink ontving de Direct Mail die je verstuurde naar donateurs die interesse hebben in het voortplantingsprogramma van Zoo Lion Foundation. Ze maakte zelf een bedrag van € 100,- over met de vermelding 'Laat de leeuwen vrij' (1). Dankzij de inkomende banktransactie match, wordt de Actie gekoppeld aan de donatie (2) na het inlezen van de banktransacties in Finance. Je ziet het terug in het voorbeeld hieronder.

Screenshot van het verwerken van een banktransactie met vermelding van de actie

Inschrijving op een nieuwsbrief

Ook het verwijzen naar een webpagina met een formulier kun je als een handeling zien. Daardoor kun je meten welke handeling (en dus Actie) leidde tot het invullen van een registratie-, evaluatie- of donatieformulier. Je kunt daarom acties koppelen aan deze formulieren. Ook kun je actiecodes verwerken in de URL van de pagina waar je naar linkt.  

In het voorbeeld hieronder zie je hoe je een Actie koppelt aan een registratieformulier.

Vorige Artikel Campagnes opzetten en impact meten met Engagement
Volgende Artikel Actie koppelen aan een formulier
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op