Helpcenter

Gebruikersaccounts blokkeren of verwijderen

Gewijzigd op

Dit artikel beschrijft hoe je de toegang tot het platform voor back-end gebruikers blokkeert of beëindigd. Dit kan op 2 manieren: individueel voor een enkele gebruiker of in bulk voor meerdere gebruikers tegelijk. In beide gevallen blijven de betreffende relaties wél bestaan in CRM, maar kunnen zij niet meer inloggen.

In andere artikelen wordt uitgelegd hoe je van relaties back-end gebruikers maakt, en welke toegangsrechten horen bij standaard gebruikersrollen.

Gebruikersaccounts individueel blokkeren of verwijderen

  1. Selecteer in de lijst met back-end gebruikers de gebruiker voor wie je de toegang tot het platform wilt blokkeren of verwijderen.
  2. Open de relatiekaart van de betreffende gebruiker.
  3. Klik in de menubalk bovenaan de kaart op het tandwiel-symbool en vervolgens op het dropdownmenu op Blokkeer gebruiker of op Verwijder gebruiker. 
  4. Vervolgens moet je (in beide gevallen) deze handeling bevestigen en daarvoor een reden opgeven, waarna de toegangsrechten voor betrokkene worden aangepast.

Gebruikersaccounts in bulk blokkeren of verwijderen

  1. Selecteer de back-end gebruikers voor wie je de toegang tot het platform wilt blokkeren of verwijderen.
  2. Verifieer of de lijst die nu op je scherm wordt getoond, uitsluitend die gebruikers bevat waarvan je de toegangsrechten wilt blokkeren of verwijderen!
  3. Klik in de menubalk bovenaan deze lijst op Bulkbewerking.

4. Kies daarna in de lijst met Wijzigingsopties voor Blokkeer gebruikers of Verwijder gebruikers

5. Ook hier moet je de gekozen handeling vervolgens bevestigen en daarvoor een reden opgeven, waarna je de toegangsrechten voor de betrokken gebruikers aanpast door op de knop Verwijder gebruikers (c.q. op de knop Blokkeer gebruikers) te klikken.

Alleen SuperUsers kunnen gebruikersaccounts blokkeren of verwijderen.

SuperUsers kunnen óók de gebruikersaccounts van andere SuperUsers blokkeren of verwijderen door middel van een bulkbewerking. 

Hun persoonlijke toegangsrechten kunnen zijn echter alleen aanpassen in de wijzigingsweergave van hun eigen relatiekaart.

Vorige Artikel Gebruiker kan niet inloggen
Volgende Artikel E-mailbounces
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op