Helpcenter

Platform - problemen oplossen

Gewijzigd op

De functionaliteit die hier wordt beschreven is alleen toegankelijk voor Superusers!

Het kan gebeuren dat ongemerkt een probleem ontstaat door wijzigingen die gebruikers maken in het Platform. Het systeem kan dergelijke problemen wel signaleren, maar ze zelf niet oplossen. Wat het wel kan is de gebruiker hier op attenderen. Dat is wat de module Problemen doet.

Deze module kan verschillende soorten problemen signaleren. Bijvoorbeeld: 

  • Het ontbreken van beveiligingsprotocol bij e-maildomeinen die als afzendadres worden gebruikt. Je systeemmails of nieuwsbrieven kunnen daardoor onbedoeld makkelijker in de spam van de ontvanger belanden.
  • Er staat een link op je website die naar een niet (meer) bestaande pagina verwijst.
  • Niemand kan zich registreren via een formulier in het CMS, omdat de achterliggende inrichting van het formulier is verwijderd.

De module is beschikbaar voor Superusers (en beheerders met soortgelijke rechten). Als zich nieuwe problemen voordoen wordt dat getoond met een attentie-bolletje op het radericoontje rechtsboven in het scherm. Als je daar op doorklikt zie je in een overzicht van de lopende problemen ook de zwaarte van het probleem. Verder doorklikken geeft de inhoudelijke informatie en handreiking voor de oplossing.

Als zich acute (procesblokkerende) problemen voordoen, dan wordt er bovendien een rode knop rechtsonder in beeld zichtbaar, binnen het hele platform. Die knop verdwijnt pas weer als het probleem is opgelost.

Vorige Artikel Gegevens exporteren
Volgende Artikel Lidmaatschap & Organisatie
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op