Helpcenter

Mail Merge sjabloondocumenten in Word for Mac 2011 (Engelse versie)

Gewijzigd op

Met de module Mail Merge kun je sjabloondocumenten samenvoegen met gegevens uit het CRM. Het resultaat is een gepersonaliseerd ("samengevoegd") document per ontvanger.

Een sjabloon maak je in een tekstverwerker die samenvoegvelden in .docx of .odt ondersteunt.

Dit artikel beschrijft hoe je een sjabloondocument maakt in de Engelse versie van Microsoft Word for Mac 2011.

Een sjabloondocument is een normaal document waarin je velden invoegt. Dat kan op twee manieren:

1. Met de toetsencombinatie CMD-F9

Met CMD-F9 voeg je een veld in, die je daarna een naam kan geven. Ook kun je een woord selecteren en op CMD-F9 drukken om er een veld van te maken.

2. Via de menu-optie "Insert"

Selecteer in het menu "Insert" de optie "Field...".

Selecteer in de linkerkolom de optie "Mail Merge". Selecteer in de rechterkolom de optie "MergeField". Vul eronder de naam van het veld in achter "MERGEFIELD". Klik op "OK".

Het veld is nu ingevoegd op de plek van de cursor.

Het .docx-bestand dat je nu hebt, kun je gebruiken in de module om een nieuw sjabloon te maken of een bestaand sjabloon aan te passen.

Vorige Artikel Mail Merge sjabloondocumenten in Word 2013 (Nederlandse versie)
Volgende Artikel Mail Merge sjabloondocumenten in Open Office en Libre Office
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op