Helpcenter

XML Feed in Catalogus

Gewijzigd op

Je kan de inhoud van een catalogus beschikbaar stellen via een XML feed. Elke catalogus kan meerdere feeds hebben.

De inhoud van een feed is op te stellen via Twig en de Content-Type die wordt meegegeven is altijd application/xml ongeacht het formaat van de Twig.

Feed toevoegen

  1. Om een feed toe te voegen ga je naar Feeds beheren en klik je op Voeg feed toe
  1. Vervolgens geef je de feed een Titel en Titel voor feed url
  1. Optioneel pas je de Feed inhoud aan.
  2. Onderaan de pagina staat een voorbeeld van de beschikbare Twig tokens die je kan gebruiken in de feed

Feed URL

Op de detailpagina van een feed (1) zie je een voorbeeld van de feed en de URL waarop de feed beschikbaar is.

Als je de feed beschikbaar wil maken op je website, dan is het goed om te weten dat de feed ook beschikbaar is op elk ander domein dat aan je implementatie is gekoppeld.

Bijvoorbeeld: test.procurios.cloud is je backend en je website is gekoppeld aan www.mijn-site.com. De feed zal dan ook beschikbaar zijn op www.mijn-site.com/l/catalog/feed/producten

Je kunt aan de url van de feed variabelen meegeven, zodat je de uitvoer kunt beïnvloeden. Voorbeelden hier van zijn: limit, page, search en sort.
De standaarduitvoer is 50 items. Door achter de url ?limit=100 te zetten, komen er (maximaal) 100 items in de feed.
Om te sorteren gebruik je de naam van het veld dat je terugvindt bij de beschikbare Twig-tokens, bijvoorbeeld ?limit=10&sort=dateCreated&search=test. Hiermee krijg je maximaal 10 items in je feed die het woord 'test' bevatten, gesorteerd op aanmaakdatum.

Vorige Artikel Gallery-opties
Volgende Artikel CAPTCHA-veld koppelen aan een formulier
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op