Helpcenter

Instellingen voor cookies

Gewijzigd op

Dit artikel bevat informatie over cookies en onze uitgebreide cookiebalk. Daarnaast vind je onder Artikelinstellingen voor de cookiebalk (cookie banner) instructies over hoe je cookie controle instelt voor artikelen.

Gebruik je Google Tag Manager, lees dan ook dit artikel.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie over bezoekers en hun computers vastleggen. Cookies worden gebruikt, zodat de website of andere bedrijven zich later nog dingen kunnen herinneren van bezoekers. Er zijn twee soorten cookies: first party cookies en third party cookies. First party cookies  worden gebruikt om de functionaliteit te verbeteren van websites. Ze worden door websites zelf geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die je logingegevens onthouden of bijhouden wat je in je winkelwagen stopt in een webshop. Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door derde partijen, zoals adverteerders.

Welke cookies het Procurios Platform allemaal gebruikt vind je in dit overzicht: Cookies op het Procurios Platform

De cookiewetgeving

Vanuit de EU is er een richtlijn opgesteld voor gegevensbescherming in de sector elektronische communicatie met als doel om bezoekers meer controle te geven over de gegevens die o.a. websites verzamelen. Elk EU-land heeft deze richtlijn vervolgens omgezet in eigen nationale wetgeving. In Nederland is dit geregeld in een artikel in de Telecommunicatiewet. In de praktijk komt het er in Nederland op neer dat een bezoeker voor sommige cookies expliciet toestemming moet geven, voordat de cookie mag worden geplaatst. Websites gebruiken vaak een pop-up balk om bezoekers om toestemming te vragen voor hun cookies. Meer informatie over de wetgeving in België vind je hier.

De uitgebreide cookiebalk van Procurios

Procurios heeft een uitgebreide cookiebalk waarmee je ervoor kunt zorgen dat je website aan de huidige wetgeving voldoet. De cookiebalk ziet er als volgt uit:

Bezoekers hebben met deze cookiebalk drie opties:

 • Schakel alle cookies in; hiermee geeft de bezoeker toestemming alle cookies te plaatsen.

 • Toon cookie-instellingen; bezoekers krijgen een nieuwe pop-in te zien waarin ze specifiek kunnen aangeven welke cookies wel en welke niet mogen worden geplaatst.

 • Alleen essentiële cookies; alleen de strikt noodzakelijke cookies worden geplaatst.

Voordat de bezoeker toestemming heeft gegeven, zullen de artikelen die cookies plaatsen op een alternatieve wijze worden weergegeven. Ze tonen pas hun originele inhoud wanneer de cookies zijn geaccepteerd.

Op de afbeelding hieronder is te zien welke pop-up de bezoeker ziet wanneer hij op ‘Toon cookie-instellingen' klikt.

De gebruiker van de website dient voldoende voldoende fijnmazige beslissingen te kunnen nemen. Daarom hanteren we bij Procurios de volgende cookie-categorieën:

 • Essentieel: enkel en alleen cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van een website of dienst. Bijvoorbeeld een cookie waarmee de inhoud van een winkelwagen wordt bijgehouden in een webshop.

 • Voorkeuren: worden ook wel ‘functionality cookies’ genoemd. Het gaat om cookies waarmee eerder gemaakte keuzes worden onthouden. Denk aan een taalvoorkeur of filterinstelling.

 • Analyse: ook wel bekend als ‘performance cookies’. Het gaat om cookies gericht op de analyse van de werking van een product. Verzamelde informatie kan en mag niet te gebruiken zijn ter identificatie van personen. Hieronder valt Google Analytics mits deze volledig geanonimiseerd is.

 • Tracking: cookies waarmee degene die de website publiceert adverteerders helpt om zijn gebruikers te identificeren en classificeren. Hier valt Google Analytics met ‘Enable Display Advertising features’ aan onder.

 • Extern: derde partijen die cookies op de website plaatsen en bezoekers van de eerste partij gaan volgen.

Voor alle landen geldt dat alléén cookies uit de categorie essentieel zonder toestemming geplaatst mogen worden. 

Enkel en alleen van Nederland is bekend dat zij de categorie analyse samenvoegen met essentieel. Dat houdt in dat Google Analytics geladen mag worden zonder toestemming indien de bezoeker de website vanuit Nederland opvraagt én Google Analytics volledig geanonimiseerd is. In Nederland zijn er daarom maar vier categorieën zichtbaar.

Artikelinstellingen voor cookies

Wanneer je de uitgebreide cookiebalk module hebt, is deze automatisch te zien wanneer een bezoeker jouw website voor het eerst bezoekt. Om ervoor te zorgen dat third party cookies niet automatisch (direct) cookies plaatsen, moet het per artikel op uw website worden aangeven als er elementen in het artikel staan die cookies versturen.

 

In welke situaties moet ik aangeven dat het artikel cookies plaatst?

Dit moet aangegeven worden wanneer het artikel gebruik maakt van diensten van andere bedrijven. Zo weet ons systeem of er een cookie controle moet plaatsvinden. Voorbeelden van diensten van andere bedrijven zijn de (deel- en like) buttons van Facebook, Twitter en andere social media. Hieronder vallen ook YouTube-filmpjes en newsfeeds van social media. Deze bedrijven plaatsen hun eigen cookies. Wanneer je niet aangeeft dat het artikel cookies plaatst, worden deze ook niet geblokkeerd wanneer dat wel nodig is.

 

Hoe moet ik aangeven dat het artikel cookies plaatst?

 1. Ga naar de startpagina van Website beheer.
 2. Klik op de pagina waar het artikel staat.
 3. Klik vervolgens op het bewerken-icoontje achter het artikel of dubbelklik op het artikel zelf. Je krijgt nu het onderstaande scherm te zien.

Klik nu op Volgende om naar het volgende scherm te gaan met extra instellingen.  Je krijgt nu het onderstaande scherm te zien.

Klik op het vinkje bij de tekst Dit artikel bevat code die cookies zal gebruiken. (Zie de rode pijl.) Nadat het vinkje aan staat, verschijnt er een tweede regel met Toon alternatieve content wanneer cookies niet zijn toegestaan (zie hieronder). Vink dit aan om een alternatieve tekst te tonen wanneer de bezoeker geen cookies toestaat.

Klik vervolgens op Opslaan. De cookie controle wordt nu voor dit artikel uitgevoerd.

De afbeelding hieronder toont hoe de alternatieve tekst er na het aanvinken van  Toon alternatieve content wanneer cookies niet zijn toegestaan uitziet.

Wil je de uitgebreide cookiebalk voor je site? Neem dan contact op met de Procurios Servicedesk.

Vorige Artikel Automatisch uitloggen / sessie lifetime
Volgende Artikel Cookies op het Procurios Platform
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op