Helpcenter

Kennismaken met Donations

Gewijzigd op

Dit artikel is onderdeel van de User Academy.

  • Doelgroep training: Superuser
  • Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je die nog niet hebt.

In deze module ga je aan het slag met het Product Donations. In deze les leer je hoe Donations eruit ziet en wat je hier kunt vinden. Vervolgens kun je in de volgende lessen aan de slag met opdrachten.

Wat is Donations?

Donations is het product waarmee je campagnes, je donateurs en hun toezeggingen en je donaties kunt beheren. Als fondsenwervende organisatie is dit een belangrijke module en een goed begrip van deze module helpt je om inzicht te krijgen in het succes van je fondsenwerving.

Donations werkt samen met meerdere andere producten op het Procurios Platform. Voor een goed begrip van Donations is het daarom behulpzaam om ook kennis te hebben van de volgende producten:

- Finance, voor het importeren van banktransacties met donaties
- CMS, om mogelijk te maken dat bezoekers van je website online kunnen doneren
- CRM -> Profiel & Registratie, om een registratieformulier te maken waarmee je bezoekers hun toezegging vast kunnen leggen
- Insights, om campagnes te beheren.

Wat is een toezegging?

Een toezegging legt de afspraak vast tussen een donateur en jouw organisatie. In deze toezegging staat het bedrag en frequentie (eenmalig of wederkerend) van de donatie.

Een toezegging zegt dus alleen dat een donateur heeft toegezegd om te gaan doneren. Een voorbeeld: Op 1 januari 2021 heeft Jan heeft toegezegd dat hij elke maand 5 euro over zal maken naar jouw organisatie. Deze afspraak heb je vastgelegd in een toezegging.

Wat is een donatie?

Bij Procurios noemen we iets pas een donatie op het moment dat een donateur geld naar je organisatie overmaakt. Een donatie is dus het bedrag wat je daadwerkelijk binnen hebt gekregen.

Bijvoorbeeld: Op 31 december 2021 kijk je naar de relatiekaart van Jan en je ziet dat hij zich netjes aan zijn toezegging heeft gehouden: hij heeft in het afgelopen jaar 12x 5 euro gedoneerd. Jan heeft aan zijn relatiekaart  dus 1 toezegging gekoppeld, en 12 donaties.

Hoe ziet Donations eruit?

1. Ga via het hoofdmenu naar Donations
2. Je komt dan in het volgende scherm terecht:

3. Campagnes:  een overzicht van alle Campagnes die je hebt. Deze Campagnes zijn afkomstig van Insights. Lees meer over Getting started met Insights

4. Fondsen: een overzicht van alle fondsen die je hebt. Een fonds geeft aan op welke grootboekrekening de inkomsten geboekt moeten worden.

5. Donaties: een overzicht van alle Donaties die je tot nu toe hebt binnengekregen, inclusief bijbehorende donateur en fonds.

6. Toezeggingen: een overzicht van alle Toezeggingen die gedaan zijn. Je kunt hier ook nieuwe toezeggingen toevoegen.

7. Toezeggingscontrole: een overzicht van alle openstaande toezeggingen (waarvoor nog geen betaling is binnengekomen). Lees meer over Controle op openstaande Toezeggingen

8. Pre-notificatie: overzicht van relaties met een toezegging die nog ge-prenotificeerd dienen te worden. Lees meer over prenotificeren

9. Actieplatform: module waarmee je een online een actiepagina kunt opzetten die gekoppeld is aan een van je Campagnes.

10. Instellingen: overige instellingen, zoals instellingen voor online donaties, een e-mailsjabloon voor prenotificatie, het beheren van donateurstypes en instellingen voor actieplatform.


Dit was je kennismaking met Donations. Klaar om aan de slag te gaan? In de volgende lessen kun je gaan oefenen met de opdrachten om zo Donations nog beter te begrijpen. Succes!

Vorige Artikel Aanmelden en afmelden bij een evenement
Volgende Artikel Online donatie-instellingen wijzigen
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op