Helpcenter

Mislukte incasso-opdrachten / storneringen

Gewijzigd op

Vanuit facturen of toezeggingen voor donaties kunnen automatische incasso-opdrachten geïnitieerd worden. Het uitvoeren van een automatische incasso wordt niet altijd afgerond. Een automatische incasso die niet is uitgevoerd of is teruggedraaid, noemen we een mislukte incasso-opdracht, stornering of kortweg storno. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het mislukken van een incasso-opdracht. De rekeninghouder kan de incasso bijvoorbeeld terug laten boeken. Ook kan het zijn dat de bank  de incasso niet kon uitvoeren, omdat het saldo van de rekeninghouder te laag was of omdat het IBAN niet correct was.

In dit artikel beantwoorden we een aantal vragen over mislukte incasso-opdrachten. Zoals: waar je mislukte opdrachten kunt inzien en of je storno's nogmaals kunt incasseren.

Het incasseren van een automatische incasso gaat niet altijd goed. Een automatische incasso die niet is uitgevoerd of is teruggedraaid, noem je een stornering (storno). Dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan de rekeninghouder de incasso terug laten boeken. Ook kan het zijn dat de bank  de incasso niet kon uitvoeren, omdat het saldo van de rekeninghouder te laag was of omdat het IBAN niet correct was.

Het is aan te raden om regelmatig te controleren of je incasso's goed gaan.

Waar kan ik de storno's inzien?

Mislukte opdrachten vind je terug onder: Finance > Automatische Incasso > Mislukte opdrachten

In de rechterkolom kun je filteren op opdrachten uit een specifieke periode en op reden van de stornering.

Kan ik een mislukte opdracht nogmaals incasseren?

Ja, je kunt een opdracht open klikken en vervolgens kiezen voor 'Incasso opnieuw proberen'.
Ook kun je alle opdrachten die je hebt gefilterd (dmv de filteropties in de rechterkolom) in één keer klaarzetten voor een herincasso. Gebruik daarvoor de knop 'Geselecteerde opdrachten opnieuw proberen' boven het overzicht.

De opdrachten die je hebt aangeboden om 'opnieuw te proberen' verschijnen vervolgens in het overzicht 'Te incasseren': Finance > Automatische Incasso > Te incasseren

Wanneer wordt een periodieke incasso ingetrokken?

Je kunt instellen of je na te veel mislukte opdrachten de incasso-afspraak automatisch wilt laten intrekken. Dat doe je bij de instellingen van de Incassant: Finance > Instellingen > Incassanten

Binnen deze instellingen vind je de optie 'Trek afspraken met teveel storneringen automatisch in'. Als je deze selecteert kun je vervolgens per storno-reden een score aangeven. En met de optie 'Stop een afspraak na' geef je aan bij welke totaalscore de incasso-afspraak zal worden ingetrokken. Dat werkt zo: Bij iedere mislukte opdracht wordt de score van de betreffende storno-reden opgeteld. Als de grens van de totaalscore is bereikt bij wordt de betreffende incasso-afspraak ingetrokken en zal er niet meer geïncasseerd worden.

Zolang de incasso-afspraak nog niet is ingetrokken en er na eerdere mislukte incasso-opdrachten een incasso-opdracht slaagt, wordt de totaalscore gereset naar 0.

Voorbeeld 1

Een Incasso-afspraak heeft drie keer achtereen stornocode "(AM04) Onvoldoende saldo" gekregen. Voor deze stornocode staat de score '1' ingesteld. De totaalscore van deze incasso-afspraak staat dan dus op 3 en zal automatisch ingetrokken worden.

Voorbeeld 2

Een Incasso-afspraak heeft twee keer stornocode "(AM04) Onvoldoende saldo" gekregen. De totaalscore van deze incasso-afspraak staat dan dus op 2. De daaropvolgende incasso is succesvol waardoor het puntenaantal wordt gereset naar 0. Een maand later heeft de Incasso-afspraak weer stornocode "(AM04) Onvoldoende saldo" gekregen. Het puntenaantal is nu 1, waardoor de incasso-afspraak nog actief blijft.

Vorige Artikel Wanneer wordt de incasso voor een donatie uitgevoerd?
Volgende Artikel Kan ik incasso-opdrachten samenvoegen?
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op