Helpcenter

Grootboekrekeningen instellen in het Procurios Platform

Gewijzigd op

Het Procurios Platform dient op financieel gebied als een subadministratie voor de boekhouding. Het Platform is zelf dus géén boekhoudprogramma.

Procurios levert exports t.b.v. de boekhouding waarin je betaaltransacties zijn verrijkt met boekhoudinformatie waaronder grootboekrekeningen en desgewenst kostenplaatsen. Bij betaaltransacties moet je denken aan donaties en betalingen voor facturen.

In dit artikel leggen we uit op welke plekken in het Procurios Platform je grootboekrekeningen instelt om je boekhouding te vereenvoudiging.

Overleg bij twijfels over je boekhouding altijd met je accountant of boekhouder.

Bij de inrichting van grootboekrekeningen is het goed om de volgende uitgangspunten van Procurios in gedachten te houden:

 • Debiteurenadministratie vind plaats binnen Procurios (en is dus niet meer nodig binnen de boekhouding)
 • De boekhouding is leidend als het gaat om inrichting van grootboekrekeningen en verdere financiële detaillering.
 • De boekhouding kan gebruikt worden voor betrouwbare financiële rapportages op gesloten boekperiodes. (Op welk niveau is detaillering in de boekhouding gewenst en welke data moet vanuit de boekhouding gemeten kunnen worden?)
 • Data over betaalgedrag en conversie op campagnes komt vanuit Procurios. Zie ook Engagement en Insights.

In sommige organisaties wordt binnen het boekhoudpakket ook de debiteurenadministratie bijgehouden. Als je geen betrouwbaar en up-to-date CRM-omgeving hebt, begrijpen we die keus. Debiteurenbeheer draait echter om meer dan alleen de openstaande facturen. Het gaat ook om bijvoorbeeld het herinneringsproces, bijhouden van verhuizingen of e-mailadreswijzigingen en de koppeling met bijv. lopende lidmaatschappen.

Adres- en andere persoonsgegevens worden bijgehouden in het CRM. Je wilt voorkomen je bijvoorbeeld een herinnering niet stuurt naar een 'oud' adres, terwijl kort daarvoor een verhuisbericht in je CRM is verwerkt.

Het uitblijven van een betaling kan er wellicht toe leiden dat een lidmaatschap moet worden beëindigd. Of dat (online) privileges die gekoppeld zijn aan een lidmaatschap worden opgeschort.

Het proces van bijvoorbeeld een reservering voor een bijeenkomst, het aanmaken van een factuur en de afhandeling van de betaling moeten met elkaar geïntegreerd zijn. Tenzij je veel handmatig werk of kostbare API-koppelingen in dit proces niet erg vindt.


Waarom debiteurenadministratie volgens ons binnen de CRM-omgeving thuis hoort:

 • Het CRM is de 'single point of truth' aangaande relatie-gegevens
 • Voor een optimaal proces moeten facturen een koppeling houden met het oorspronkelijke product en met het volledig geïntegreerde proces daaromheen
 • Het systeem waar facturatie plaatsvind moet ook het systeem zijn waar betalingsverkeer geïnitieerd en verwerkt wordt (online betalingen en incasso-opdrachten)
 • Een hoge conversie van geslaagde betalingen staat en valt met een up-to-date debiteurenbeheer. En daar is het CRM de beste plek voor

1. Hoe boek je opbrengsten?

Er zijn in het Procurios Platform twee manieren om opbrengsten te boeken, namelijk via het kasstelsel of het factuurstelsel.

Als je inkomsten boekt via het kasstelsel, betekent dit dat je opbrengsten boekt op het moment dat je het daadwerkelijk hebt ontvangen. De datum op de banktransactie is hierbij leidend, en niet de datum op bijvoorbeeld een factuur. Van een kasstelsel is sprake bij het ontvangen van donaties, aangezien je hier geen factuur voor hoeft te maken.

Als je inkomsten boekt via het factuurstelsel, is dit juist andersom: hierbij is de datum op de factuur leidend, en niet de datum waarop deze factuur voldaan is.

Een voorbeeld: een factuur die op 31 december 2021 gemaakt is, valt in het boekhoudjaar 2021. Daarbij maakt het niet uit of deze factuur direct betaald wordt of pas in 2022.

Lees meer over deze twee stelsels op de website van de Belastingdienst.

Fondsenwerving zonder openstaande posten

Een groot deel van onze klanten gebruikt het product Donations. Hierin kan je toezeggingen vastleggen: de belofte van iemand om eenmalig of periodiek geld te doneren. Zo kan iemand toezeggen om maandelijks een tientje te doneren. Om allerlei redenen kan die persoon toch dat tientje niet doneren, bijvoorbeeld door te weinig saldo op de bankrekening. Als organisatie heb je geen recht op die donatie.

Veel CRM-systemen passen alleen het factuurstelsel toe. Als fondsenwervende organisatie maak je dan voor toezeggingen ook een factuur. Dat zorgt voor een hoop extra werk, want als iemand zijn toezegging niet nakomt, blijft er een open post in je boekhouding. Deze moet je dan handmatig dichtboeken. Door het toepassen van het kasstelsel voorkom je dit onnodige werk.

Procurios past daarom beide stelsels toe:

- Kasstelsel voor fondsenwerving

- Factuurstelsel voor ledenadministatie en andere facturabele diensten en producten

Bij Procurios heb je dus nooit openstaande posten rond toezeggingen. Je boekt de opbrengsten namelijk pas op het moment dat je het geld binnen hebt. En voor donaties waarvoor men geen tegenprestatie ontvangt, hoef je ook geen factuur te maken.

Om beide stelsels te kunnen gebruiken, stel je eerst de grootboekrekeningen in op verschillende plekken in je Platform. Als je geen Donations gebruikt, kun je de stappen bij Grootboekrekeningen instellen voor fondsenwerving overslaan.

2. Grootboekrekeningen instellen voor facturen

Om de juiste grootboekrekeningen te kunnen instellen voor facturen, dien je op twee plekken grootboekrekeningen in te stellen:

- op productniveau, zodat je deze producten kan koppelen aan je factuur. De inkomsten van deze producten worden dan op een grootboekrekening geboekt.
- op de administratie, zodat je je inkomsten kan boeken op de grootboekrekeningen 'debiteuren'. De tussenrekening voor het openstaande debiteurensaldo

Voor facturabele producten

Producten geven aan waar je inkomsten vandaan komen. Een product kan bijvoorbeeld een lidmaatschap, bijeenkomst of abonnement zijn. Producten zijn nodig om een factuur te maken. Dat kunnen zowel handmatig aangemaakte facturen zijn, als facturen voor Memberships en Meeting&Events.

Om een nieuw product aan te maken ga je naar Platform > Products en kies je binnen gewenste categorie op 'Voeg product toe'. Hier kies je welke grootboekrekening je koppelt aan het desbetreffende product.

Grootboekrekening voor debiteuren

Volgens het factuurstelsel verwerk je facturen op basis van factuurdatum. Op het moment dat je factuur gemaakt is, maar je hebt nog geen geld ontvangen, heb je een openstaande post. Bij deze openstaande post hoort een debiteur: een klant die jou nog geld schuldig is.

Je koppelt deze debiteuren aan een grootboekrekening debiteuren. Dit is een tussenrekening voor openstaande posten: alle openstaande facturen worden op deze grootboekrekening geboekt. Zodra een debiteur betaalt, wordt de post van de grootboekrekening 'debiteuren' weer afgeboekt.

Via een memoriaalboeking in je boekhoudprogramma kun je de facturen splitsen op de verschillende grootboekrekeningen.

Welke grootboekrekening je gebruikt voor debiteuren, stel je in via Finance > Instellingen > Administraties. Klik vervolgens op het wijzig-icoontje (potloodje) van de Administratie waarop je de debiteurenrekening in wilt stellen.

Grootboekrekeningen instellen voor fondsen

Om ontvangen donaties te boeken op een grootboekrekening, werk je met fondsen. Ga hiervoor naar Donations > Fondsen.

In dit overzicht kun je bestaande fondsen bekijken en eventueel wijzigen.

Klik op 'Nieuw fonds' om een nieuw fonds toe te voegen en vul hier je boekhoudcodes (=grootboekrekening) in.

Deze fondsen koppel je vervolgens aan een toezegging. Dit kan zowel bij toezeggingen die je handmatig toevoegt, als bij toezeggingen die via een online donatieformulier gemaakt worden.

Lees meer over Toezeggingen beheren
Lees meer over Online donatieformulier maken

3. Verdere specificatie van inkomsten

Om inkomsten verder te specificeren kun je op verschillende plaatsen boekhoudcodes instellen.

We gebruiken in de rapportage voor de boekhouding de term 'dimensie'. Dimensie 1 is de dimensie van grootboekrekeningen. Die leg je vast op de hierboven beschreven plekken in het Platform.

 • Binnen Facturatie kun je op een kostenplaats een boekhoudcode instellen. Dit is dimensie 2. Kostenplaatsen vind je onder Finance > Facturatie > Instellingen > Kostenplaatsen
 • Binnen Engagement kun je op Campagne een boekhoudcode instellen. Dit is ook dimensie 2
 • Binnen een Campagne kun je verder specificeren met een boekhoudcode op Acties. Dit is dimensie 3

Lees hier meer over Engagement

Binnen Donations kun je bovendien nog een 4e dimensie instellen. Dat doe je op het Donateurstype.

Lees hier meer over Donateurstypen inrichten

We zullen hieronder meer toelichten over de inrichting van deze boekhoudcodes.

Boekhoudcode instellen voor een campagne

Stel, je hebt in het voorjaar altijd een grote reclamecampagne om donateurs te werven. Nadat deze campagne is afgelopen wil je weten hoeveel inkomsten dat heeft opgeleverd. Op die manier kun je namelijk bepalen of je campagne een succes is geweest. 

In het Procurios Platform kun je campagnes aanmaken en daarbij boekhoudcode instellen. Zo weet je na afloop precies hoeveel een bepaalde campagne je aan inkomsten heeft opgeleverd.

Dit doe je als volgt:

Ga naar Engagement > Campagnes. Je bewerkt hier bestaande campagnes of klikt op 'Nieuwe campagne' om een nieuwe campagne toe te voegen. Tijdens het maken of bewerken van een campagne voeg je een boekhoudcode toe.

Boekhoudcodes instellen voor een actie

Een campagne bestaat vaak uit verschillende acties. Dit zijn activiteiten binnen een campagne. Zo kan de voorjaarscampagne bestaan uit een flyeractie, een reclamespotje op de radio en een online donatiepagina op je website.

Op dezelfde manier als bij een campagne, stel je ook voor een actie een boekhoudcode in. Zo krijg je inzicht in de inkomsten van deze specifieke actie.

Om dit in te stellen, ga je naar Engagement > Acties. Je bewerkt hier bestaande acties of klikt op 'Nieuwe campagne'. Tijdens het maken of bewerken van een actie, voeg je je boekhoudcode toe.

Boekhoudcodes instellen voor een donateurstype

Als je jaarverslagen opstelt op basis van de RJ 650 richtlijn zul je in ieder geval onderscheid moeten in verschillende baten, bijvoorbeeld van bedrijven en particulieren. Deze baten kun je van elkaar onderscheiden d.m.v. donateurstypen.

Op een Donateurstype stel je ook een boekhoudcode in. Hierover hebben we een apart helpcenter artikel gemaakt: Donateurstypen inrichten.

4. Tussenrekeningen voor betaalmethodes en bankrekeningen

Grootboekrekening betaalmethodes

Vaak maakt een betaalprovider de totaalomzet minus een afdracht (dat zijn de kosten aan de betaalprovider) over op de bankrekening. Voor de afdracht ontvang je dan een factuur. Om de boekhouding hiervan sluitend te krijgen boek je beiden op een tussenrekening.

Voor de betalingen die vanuit Procurios worden geïnitieerd doe je dit door op iedere betaalmethode de betreffende grootboekrekening (=tussenrekening) in te stellen. Stel bij meerdere betaalmethodes hetzelfde grootboek in als door de betaalprovider op één batch wordt uitbetaald. Wordt er in meerdere batches uitbetaald dan kun je meerdere grootboeken gebruiken. In dat geval moet je de factuur van de betaalprovider ook uitsplitsen over deze tussenrekeningen.

Lees hier meer over de inrichting van Betaalmethodes

Grootboekrekening bankrekeningen

Het is belangrijk dat er een goede controle kan plaatsvinden tussen de boekhouding en de administratie van Procurios. Daarom is het ook aan te raden om op iedere bankrekening in Procurios een grootboekrekening in te stellen.
Transacties die binnen Procurios gekoppeld worden aan een factuur of aan een donatie komen terug in de memoriaal-rapportage.

Lees meer over het instellen van bankrekeningen bij een administratie

Vorige Artikel Getting started met betaalmethodes toevoegen
Volgende Artikel Grootboekrekeningen: facturatie maandrapportage bekijken
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op