Helpcenter

Facturen crediteren

Gewijzigd op

Het komt voor dat een factuur deels of in zijn geheel gecrediteerd moet worden. Er zijn verschillende redenen hiervoor, bijvoorbeeld een fout op de factuur, onterecht aangemaakte facturen ofwel facturen die (deels) niet betaald worden.

In dit artikel lees je hoe facturen op de juiste manier kunt crediteren.

Het systeem biedt twee verschillende mogelijkheden van crediteren:

1. Eén factuur crediteren

2. Reeks van facturen crediteren

1. Eén factuur crediteren

Op de detailpagina van een factuur staat de optie 'Maak creditfactuur'

In het scherm wat volgt kan de creditfactuur worden opgesteld. Er zijn een aantal vragen die beantwoord moeten worden afhankelijk van het uiteindelijk gewenste resultaat:

Maak factuur

Nee, maak alleen een factuuropdracht

Kies je voor 'Nee, maak alleen een factuuropdracht' dan komt de creditnota als nieuwe factuuropdracht in het systeem. Deze opdracht kan vervolgens nog worden aangepast en worden samengevoegd met andere facturen, maar moet nog worden gefactureerd.

Ja, maak meteen een factuur

Kies je voor 'Ja, maak meteen een factuur' dan wordt de creditopdracht direct een factuur, deze kan niet meer worden aangepast.

Afschrijven

Niet afschrijven

Kies je voor 'Niet afschrijven' dan komt de creditfactuur als openstaande factuur in het systeem. Je kiest hiervoor als de originele factuur bijvoorbeeld al is betaald en deze moet worden terugbetaald.

Betaal de gekoppelde factuur met deze creditfactuur

Hiermee zorg je ervoor dat de originele factuur volledig wordt afgeboekt met deze creditfactuur. Als de originele factuur volledig openstaand was dan zullen zowel de originele als de creditfactuur op betaald komen te staan. Was de originele factuur deels betaald, dan wordt het openstaande bedrag verrekend met de creditfactuur en het restant blijft openstaan op de creditfactuur.

Omdat creditfacturen direct de status openstaand of betaald worden gezet, worden deze niet automatisch meegenomen in 'Te versturen facturen'.

2. Reeks van facturen crediteren

Het komt voor dat een reeks van facturen moet worden gecrediteerd. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Facturen zijn verkeerd of onterecht aangemaakt
  • Oude volledig openstaande facturen dichtboeken omdat de facturen te oud zijn
  • Oude facturen met een kleine openstaand bedrag dichtboeken

In deze gevallen filter je de lijst van openstaande facturen en kies je bovenaan de lijst voor 'Maak credit-facturen'.

Credit-bedrag

In het vervolgscherm staat de vraag 'Credit-bedrag'. Afhankelijk van het doel kies je voor 'De hele factuur' of  'Het openstaande bedrag'. 

Let op: De optie 'Het openstaande bedrag' crediteert alleen facturen met 1 opdrachtregel zodat het openstaande bedrag op het juiste product wordt geboekt.

De werking van de vervolgvragen 'Maak factuur' en 'Afschrijven' zijn gelijk aan de vragen bij een enkele creditfactuur.

Vorige Artikel Factuur e-mailsjablonen
Volgende Artikel Incasso-opdracht o.b.v. factuur
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op