Helpcenter

Veld op relatiekaart zichtbaar maken voor specifieke relatietypen

Gewijzigd op

In dit artikel lees je hoe je de zichtbaarheid van een veld op een relatiekaart kunt beperken tot één of meer relatietypen. 

Stel je wilt het veld 'Benaderingsbezwaar' alleen tonen aan relatietypen Personen en Organisaties, maar niet aan de andere relatietypen.

Open CRM > Instellingen > Formulieren

Wijzig veldgedrag

  • Klik met rechtermuis op betreffende veld.

Je kunt nu kiezen op welk niveau je de beperking van het veld wilt instellen:

  1. Op het veld zelf, zodat dit overal van kracht is, waar het veld wordt toegepast. Kies '_Wijzig gedrag van dit veld in dit formulier_'
    Lees verder bij _Selecteer Relatietypen voor relatieformulier_
  2. Op het veld binnen dit specifieke relatieformulier, zodat het alleen een beperking is op dit formulier. Kies '_Wijzig veldeigenschappen_'
    Lees verder bij _Selecteer Relatietypen voor geheel platform_

1. Selecteer Relatietypen voor relatieformulier

Heb je gekozen voor _Wijzig gedrag van dit veld in dit formulier_. Selecteer dan de relatietypen waarvoor het veld zichtbaar moet worden.

2. Selecteer Relatietypen voor geheel platform

Je kunt nu bij _Eén van deze objecten_ aangeven op welke relatietype het veld van toepassing is.

  1. Zoek op het relatietype in de zoekbalk
  2. Selecteer de betreffende relatietype, zodat deze geel gearceerd word. Let op dat achter de geselecteerde optie '_Relation Type_' staat.
Vorige Artikel (Vrije) velden en relatieformulier beheren
Volgende Artikel Veldtype: 'Gekoppeld bekijkveld'
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op