Helpcenter

Aanhef / Relatienaam syntax

Gewijzigd op

Dit artikel beschrijft hoe de aanhef / relatienaam syntax in elkaar zit die op verschillende plekken in het CRM wordt gebruikt om bepaalde velden programmatorisch op te vullen.

Velden

Je kunt verschillende velden uit het CRM gebruiken om je syntax samen te stellen. Velden waar je deze syntax kunt gebruiken, zijn voorzien van een knop waarmee je de lijst van beschikbare veldcodes kunt opvragen.

Vervolgens krijg je de lijst met velden. Systeemvelden hebben doorgaans een letter in de code, vrije velden een cijfer.

Output aanpassen met een filter

Je kunt de output van een veld wijzigen door een pipe | toe te voegen aan de veldcode, gevolgd door één van deze filters, ook wel modifiers genoemd:

 • upper
 • upper-first
 • lower
 • camel

Voorbeeld

Het Voornaam veld bevat 'gert JAN'

 • %F|upper = GERT JAN
 • %F|upper-first = Gert jan
 • %F|lower = gert jan
 • %F|camel = Gert Jan

Voorwaardelijke output

Je kunt ook voorwaarden gebruiken in de syntax. Hiervoor gebruik je vierkante haakjes []. Tussen de haakjes zet je eerst de voorwaarde, gevolg door een dubbel punt : en tot slot de waarde die moet getoond worden indien aan de voorwaarde is voldaan.

Je kunt twee voorwaarden gebruiken:

 1. Bevat een veld een waarde?
  • Gebruik hiervoor de veldcode van het veld waarop je de controle wil uitvoeren.
  • Bijvoorbeeld: %F
 2. Is een veld leeg?
  • Gebruik hiervoor de veldcode van het veld waarop je de contole wil uitoefenen, maar zet een ! na %.
  • Bijvoorbeeld: %!F

Het is ook mogelijk om voorwaarden te nesten. Zie voorbeeld 2 hieronder.

Voorbeeld 1

De naam van de relatie is John Doe. Ik wil deze output bekomen in mijn aanhef:

 1. Initialen (%f) zijn gevuld: %f %n (J. Doe)
 2. Initialen (%f) zijn leeg: %F %n (John Doe)

Dit is de syntax die je nodig hebt om bovenstaand resultaat te bekomen: [%f:%f ][%!f:%F ]%n

Dit geeft volgende resultaten:

 1. J. John Doe = 'J. Doe'
 2. John Doe = 'John Doe'
 3. Doe = ' Doe' (merk de spatie op)

Voorbeeld 2

In bovenstaand voorbeeld gaan we er vanuit dat de voornaam altijd is opgevuld. Dat is wellicht niet altijd het geval. In resultaat drie in het vorige voorbeeld staat er een overbodige spatie.

Door volgende syntax te gebruiken, vang je dit op: [%!f:[%F:%F ]][%f:%f ]%n

 • J. John Doe = 'J. Doe'
 • John Doe = 'John Doe'
 • Doe = 'Doe'

Veelgebruikte constructies

Adressering van een brief (NL)

Dhr. [%i:[%f:%f %i %n][%!f:%i|upper-first %n]][%!i:[%f:%f %n][%!f:%n]]

 • Enkel initialen: Dhr. J. Bempt
 • Initialen en tussenvoegsel: Dhr. J. van den Bempt
 • Enkel tussenvoegsel: Dhr. Van den Bempt
 • Geen van beiden: Dhr. Bempt

Formele aanhef in combinatie met titel (NL)

In dit voorbeeld gaan we er van uit dat je een veld hebt (%123 in dit geval) dat de titel van een persoon bevat (bijvoorbeeld Dr.). Dan wordt dit de syntax:

Geachte [%123:%123 ][%!123:heer ][%i:%i|upper-first %n][%!i:%n]

 • Met titel: Geachte Dr. Bempt
 • Met titel en tussenvoegsel: Geachte Dr. Van den Bempt
 • Zonder titel, met tussenvoegsel: Geachte heer Van den Bempt

Adressering van een brief (BE)

Dhr. [%F:F% ]%n

 • Met voornaam en naam: Dhr. Johan van den Bempt
 • Zonder voornaam: Dhr. van den Bempt

Formele aanhef (BE)

Geachte heer %n

 • Geachte heer van den Bempt
Vorige Artikel Aanhef instellen
Volgende Artikel Aanvullen adressen (o.b.v. postcode tabel)
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op