Helpcenter

Adrestypen: hoe werkt het standaardadres?

Gewijzigd op

Dit artikel beschrijft hoe je adrestypen aanmaakt en waarom het belangrijk is om altijd het standaardadres op je relatiekaart te zetten.

Configuratie

Standaardadres

Standaard heb je in je implementatie één adrestype beschikbaar, namelijk het 'Standaardadres'. Dit standaardadres wordt gebruikt door het systeem. Bijvoorbeeld als het adres van een relatie wordt opgevraagd en er geen specifiek type wordt meegegeven.

Basisregel: gebruik dit adrestype altijd als standaard adres en zet het altijd op de relatiekaart indien een relatie een adres kan bevatten, ongeacht het type relatie.

Je kan de naam van het veld hernoemen op de relatiekaart naar wat je maar wil, maar zorg ervoor dat dit adrestype van toepassing is op alle relaties in het systeem.

Bijkomende adrestypen

Het is mogelijk om naast het 'Standaardadres', bijkomende adrestypen aan te maken. Dit doe je in de configuratie van de module Relations.

In het voorbeeld hieronder is er één bijkomend adrestype aangemaakt, namelijk het 'Factuuradres'.

Bijkomende adrestypen

Gedrag van adressen indien je meerdere adrestypen gebruikt

Alle adrestypen zijn altijd gevuld zodra een relatie een adres bevat. Ongeacht of dit veld aanwezig is op de relatiekaart. Zodra je een adres opvult, worden de andere adresvelden gevuld met het ingevoerde adres. Hierbij wordt er rekening gehouden met de sorteervolgorde die je opgeeft.

Sorteervolgorde

  • Het 'Standaardadres' heeft altijd sorteervolgorde 0. Dit kan je niet wijzigen
  • Bijkomende adrestypen voorzie je zelf van de gewenste sorteervolgorde

Naargelang de sorteervolgorde van het adresveld waarin je een adres invoert, worden de andere adressen opgevuld me de juiste adressen.

Voorbeeld

  1. Een relatiekaart bevat twee adresvelden: het 'Standaardadres' en het 'Factuuradres'
  2. Een relatiekaart bevat slechts één adresveld: het 'Factuuradres'

In beide situaties geldt dat zodra voor een relatie het 'Factuuradres' wordt ingevoerd, het 'Standaardadres' wordt gevuld met het adres van het 'Factuuradres'.

Indien je in het 'Standaardadres' een adres invoert, dan wordt het 'Factuuradres' opgevuld met dit ingevoerde adres.

Zet het 'Standaardadres' altijd op de relatiekaart

Zet het 'Standaardadres' altijd op de relatiekaart. Indien je enkel een bijkomend adrestype op de relatiekaart zet en je voert een adres in, wat je op een later moment bijwerkt, wordt deze update niet naar het 'Standaardadres' weggeschreven.

Indien het 'Standaardadres' niet op de relatiekaart staat, wordt het ook niet meer bijgewerkt en kan dit ongewenste én onduidelijke situaties veroorzaken.

Hou hier dus rekening mee bij de inrichting.

Vorige Artikel Primair e-mailadres instellen
Volgende Artikel Landen beschikbaar maken in relatiebeheer
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op